декември 30, 2022

Успешно заврши реализацијата на есенскиот циклус на ПОЛЕТАРЧЕ-Програмата за подготовка на деца за во училиште

Успешно заврши реализацијата на есенскиот циклус на ПОЛЕТАРЧЕ-Програмата за подготовка на деца за во училиште во организација на Црвен крст Охрид. Jа посетуваа деца од 3-5 годишна возраст, кои сѐ уште не тргнале на училиште.
 
Децата на возраст од 3-5 години кои во претходните 3 месеци ја следеа програмата, имаа единствена можност, преку игра, забава и дружење да ја развиваат и јакнат самодовербата, да стекнуваат вештини важни за успешно извршување на училиштните задачи преку креативни вежби за броење, помнење и концентрација, вежби за размислување, вежби на графомоторика, вежби на фина моторика, вежби за осознавање и разбирање на просторните и временските односи, вежби за говорот, јазична и математичка писменост, социо-емоционални вежби, вежби за насочување и одржување на вниманието и друго. 
 
На последниот час, од страна на тренерот на оваа програма, на децата им беа поделени сертификати за следење на програмата Полетарче и новогодишни подароци.
 
Новиот, пролетен циклус на ПОЛЕТАРЧЕ-Програмата за подготовка на деца за во училиште ќе започне во февруари 2023.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< врати се назад