Едукативно информативни материјали

  • Годишен извештај 2023 – Клуб на млади
  • И менталното здравје е важно! Извештај за резултатите од истражување за ставовите за заштита на менталното здравје на граѓаните на Општина Охрид
  • Програма за работа во 2023 година
  • Годишен извештај 2020