Договори

БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА
Потпишани договори за соработка
 

Црвениот крст на Република Македонија има потпишано протоколи за билатерална соработка со повеќе национални друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина кои ја уредуваат програмската соработка на националните друштва на национално и општинско ниво.

со Бугарски Црвен крст Протокол за соработка потпишан на 16.09.1994
со Турска Црвена полумесечина Протокол за соработка потпишан на 30.08.1995
со Романски црвен крст Протокол за соработка потпишан на 25.09.1995
со Германски црвен крст Протокол за соработка потпишан на 02.07.1996
со Шпански Црвен крст Протокол за соработка потпишан на 20.03.1997
со Шведски Црвен крст Протокол за соработка потпишан на 20.03.1997
со Албански Црвен крст Протокол за соработка потпишан на 28.03.1998
со Црвен крст на БиХ Протокол за соработка потпишан на 24.10.2002
со Црвен крст на Србија Протокол за соработка потпишан на 16.01.2007
со Црвен крст на Црна Гора Протокол за соработка потпишан на 11.05.2007
со Црвен крст на Бугарија Протокол за соработка обновен на 30.05.2007
со Турска Црвена полумесечина Протокол за соработка обновен на 28.05.2008
со Турска Црвена полумесечина Протокол за соработка обновен на 08.04.2010
< врати се назад