декември 25, 2023

ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ
По повод Недела на борба против Трговија со луѓе, врсничките едукатори Радмила Герасимова и Калина Стојаноска одржаа врсничка едукација со учениците од ОЕМУЦ “Св. Наум Охридски”.
Целта беше да се поткрене свеста кај младите и да бидат едуцирани на оваа тема.
На едукацијата младите беа запознаени со што е тоа трговија со луѓе, кои се опасностите и видовите, колкава е сериозноста и како да се заштитат себеси и своите блиски.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< врати се назад