јуни 26, 2023

РЕДОВНИ СОСТАНОЦИ НA КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО

Во текот на месец јуни, раководството на Клубот на млади на Црвен крст Охрид го одржа петтиот редовен состанок за оваа година.
На истиот присуствуваа лидерот, заменик лидерот и координативното тело на Клубот на млади, и бeа разговарани следните точки :
– Реализација на годишни планови на членовите на координативно тело
Реализација на годишна програма на Клуб на млади
Организација на летна агенда за работа
Евалуација на работата за први 6 месеци од 2023 година
Менаџмент со волонтери
Одлука за конкурс за нови членови на координативно тело
 
Дополнително, сите членови изработија свој дневен ред по кој се водеше состанокот со дополнителни точки кои сметаа дека се важни за дискусија .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< врати се назад