октомври 11, 2021

Работилница за личен менаџмент на време

Волонтерите од Клуб на млади од Црвен крст на Република Северна Македонија-Општинска организација Охрид, своите редовни состаноци во среда секогаш се трудат да ги исполнат со активности кои им се потребни и корисни на младите.

Преку месечните анкети, 90% од млади волонтери од Општинска организација Охрид се изјаснија дека им е потребна работилница за менаџмент со време.

Добар менаџмент со време = повеќе време за себе! Помалку стрес, а повеќе здрави навики

Работлницата за личен менаџмент на време ја одржа лидерот на Клуб на млади, Анастасија Стојаноска преку која младите:

✅Научиja што значи МЕНАЏМЕНТ СО ВРЕМЕ

✅Откриja колку добро секој од нiv ги менаџира обврските

✅Дознаa со кои методи и навики можaт да го подобрат тоа

 

Продолжуваме да работиме на младите ➡ ТИЕ СЕ НАШИОТ ЕДИНСТВЕН ПАТ КОН ПОДОБРО УТРЕ!

< врати се назад