декември 26, 2021

Обука за врснички едукатори

 
На 19 и 20 Декември во просториите на ОО Црвен крст Охрид се одржа дводневна обука за врснички едукатори. Со обуката, која беше водена од страна на Софија Стојаноска, беа обучени 10 врнички едукатори кои се стекнаа со вештини за говорење, организација и презентирање. 
 
Ја завршуваме 2021 со квалификување на нашите млади кои успешно ќе дејствуваат со стекнатите знаења во 2022!
 
Очекувајте ги нашите врснички едукатори со најразлични теми за младите.
< врати се назад