декември 4, 2022

Ноември – Месец на превенција од болести на зависности ( Клуб на млади )

Овој месец го искористивме максимално се со цел споделување на информации и покревање на свесноста за тоа колкаво е негативното влијание на болестите на зависности врз младите!
 
Нашите врснички едукатори Борче Исакоски и Матеа Стоев, специјално обучени на оваа тема, одржаа ред врсничка едукации во средните и дел од основните училишта.
 
Победи ја твојата зависност пред таа да те победи тебе!
 

< врати се назад