февруари 27, 2022

НЕЗДРАВИ НАВИКИ КАЈ МЛАДИТЕ

Младите секојдневно усвојуваат лоши навики така што ги одложуваат обврските, поминуваат премногу време на паметните утреди и најчесто се чувствуваат ненаспани. Со оваа цел се одржа интересна врсничка едукација за како трајно да стекнеме добри навики.
👨‍💼👩‍💼Едукатори: Ангел Карали и Бојана Костоска
✅Ги согледавме ефектите и резултатите од нездравите навики
✅Преку дискусија и вежба дознавме какво влијание имаат
✅Откривме методи за подобро организирање на времето
✅Ја поткренавме свеста и мотивацијата кај младите
ЗДРАВИ НАВИКИ = ЗДРАВ ЖИВОТ
< врати се назад