октомври 19, 2018

Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе

Црвениот крст на Република Македонија изминатите години активно дејствува на полето Трговија со луѓе со акцент на подобрување на превенцијата на трговија со луѓе во земјата преку зајакнување на капацитетите и подигање на свеста кај младата популација за сите форми на трговија со луѓе.

По повод одбележување на Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе,  врснички едукатори од  Црвен крст на Република Македонија-Општинска организација Охрид  на ден 18.10.2018 година одржаа три работилници. Работилниците беа со времетраење од еден час и тоа првата во СОСУ „Св. Кирил и Методиј“ со 25 средношколци а другите две во ОУ „Св. Климент Охридски“ со две групи од 15 и 19 ученици

                Врснички едукатори на овие работилници беа Магдалена Апостолоска, Кирил Тофилоски и Михаела Протуѓер, волонтери во Општинска организација Охрид.

< врати се назад