ноември 16, 2021

Донација на играчки

По повод Отворениот дан на граѓанското образование, една од активностите на учениците од ООУ „Григор Прличев“ Охрид беше и хуманитарна акција – донација на играчки во Црвен крст на Република Северна Македонија-Општинска организација Охрид. Одговорен наставник за оваа акција беше Мира Групчева. Донираните играчки беа дистрибуирани до дечиња од семејства во социјален ризик

< врати се назад