август 18, 2019

Даруваме радост на првачињата

На ден 17.08.2019 (сабота), во рамки на акцијата “Даруваме радост на првачињата”, беше организирана хуманитарна свирка на градскиот плоштад “Св. Климент Охридски”. Оваа акција веќе трета година е организирана од страна на Клубот на млади при Црвен Крст на Република Македонија-Општинска организација Охрид, и истата се состои во донирање примарен школски прибор на децата-првачиња од социјално-загрозени семејства, со цел да го поддржиме нивното образование. Свирката беше со цел собирање парични средства за купување на школскиот прибор, а исто така ќе бидат поставени и кутии за донација на ваков прибор низ книжарите во нашиот град.

< врати се назад